Biuletyn Informacji Publicznych Klauzule informacyjne Deklaracja dostępności

Konkurs fotograficzny

Opublikowano: niedziela, 06.10.2013
Autor: organizator J. Juszczyk
Odsłon: 29711

Zapraszam wszystkich uczniów klas IV-VI, którym nie obce jest fotografowanie do udziału w I Szkolnym Konkursie Fotograficznym „Jesień w Krośnie i okolicach". W konkursie udział może wziąć każdy uczeń, gdyż nikt z Was nie może powiedzieć, że nie ma aparatu fotograficznego. Telefony komórkowe, którymi dysponujecie zazwyczaj wyposażone są w całkiem przyzwoite aparaty, którymi jak najbardziej można zrobić fotografie konkursowe. Tych którzy wolą fotografować bardziej zaawansowanym sprzętem fotograficznym też zapraszam do udziału.

Celem konkursu jest:
 • popularyzacja sztuki fotografii wśród uczniów,
 • dostrzeganie i prezentowanie uroków naszego miasta i najbliższej okolicy,
 • stwarzanie każdemu uczniowi możliwości i warunków na osiągnięcie sukcesu,
 • promocja pozaszkolnej działalności uczniowskiej,
 • prezentacja efektów pracy uczestników konkursu.

 Zasady konkursu.
 1. Konkurs trwać będzie od 7 października 2013 do 8 listopada 2013.
 2. Przystąpienie do konkursu następuje przez oddanie w terminie prac fotograficznych.
 3. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejsze zasady, oraz zapewnia, że oddane prace są całkowicie jego autorstwa.
 4. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: fotografia pejzażowa, fotografia makro (zbliżenie dowolnego elementu, rośliny, owada itp.).
 5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu najwyżej dwie fotografie (po jednej w każdej kategorii lub obydwie w tej samej).
 6. Każda przekazana do konkursu fotografia powinna mieć postać odbitki (czarno–białej, lub kolorowej) na papierze fotograficznym, w minimalnym formacie 10cm × 15cm, naklejonej na czarny karton (15cm x 20 cm dla zdjęcia 10cm x 15cm) i zatytułowanej (tytuł zdjęcia należy umieścić pod zdjęciem).
 7. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić imię i nazwisko autora.
 8. Oryginalne fotografie należy również zapisać na pendrive w formacie JPEG.
 9. Prace konkursowe oraz pendrive z pracami (do skopiowania) należy składać do organizatora konkursu do 8 listopada.
 10. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie konkursowej w budynku naszej szkoły oraz na szkolnej stronie internetowej. Po zakończeniu wystawy prace będzie można odebrać.
 11. Prace zostaną ocenione przez uczniów klas IV-VI w systemie głosowania w czasie trwania wystawy konkursowej. Autorzy nie biorą udziału w głosowaniu.
 12. Autorzy trzech fotografii z najwyższą liczbą głosów, otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
 14. Wyniki konkursu zostaną podane w specjalnym komunikacie przez radiowęzeł szkolny oraz na szkolnej stronie internetowej.
Przewiń w górę