Biuletyn Informacji Publicznych Klauzule informacyjne Deklaracja dostępności

Obchody jubileuszu 50-lecia szkoły

Opublikowano: środa, 02.11.2016
Autor: p. J. Kasprzyk
Odsłon: 35332

Spis treści

      W dniach 20-21 X 2016 r. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Dar Górników w Krośnie świętowała 50-lecie swojego istnienia oraz przekazanie przez Radę Rodziców sztandaru.

      Pierwszy dzień uroczystości poświęcono uczniom. W sali gimnastycznej odbyła się uroczysta akademia z prezentacją sztandaru i prelekcją na temat historii i znaczenia tego symbolu narodowego. Ogłoszono wyniki konkursu plastycznego pt. Moja szkoła. Zdobywcy głównych nagród otrzymali pamiątkowe statuetki. Rada Rodziców ufundowała dzieciom okolicznościowe długopisy. Z inicjatywy jednej z uczennic, na pamiątkę obchodzonego jubileuszu, koło szkoły posadzono drzewo – wiąz holenderski. Ogłoszono konkurs na jego imię. Na koniec dnia rodzice przygotowali dla dzieci słodki poczęstunek.

      Drugi dzień jubileuszu rozpoczęła uroczysta msza św. koncelebrowana przez dziesięciu księży, byłych i obecnych pracowników Szkoły lub jej absolwentów, pod przewodnictwem ks. prałata Bartosza Rajnowskiego – Kanclerza Kurii Biskupiej w Przemyślu. Podczas Eucharystii został poświęcony sztandar szkoły ufundowany przez rodziców uczniów. Podniosłości wydarzeniu dodał udział chóru Echo pod dyrekcją Pani Marioli Rybczak.

      Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku szkoły. Witani goście otrzymali przy wejściu okolicznościową publikację, przybliżającą historię powstania szkoły i jej obecne dokonania. W obchodach wzięli udział licznie reprezentowani krośnieńscy radni, byli dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy szkoły, dyrektorzy wielu szkół i instytucji, rodzice, przyjaciele oraz sponsorzy szkoły, a także uczniowie. Wśród gości znaleźli się m.in. Wicekurator Oświaty w Rzeszowie Stanisław Fundakowski, Przewodniczący Rady Miasta Krosna Zbigniew Kubit, z-ca Prezydenta Miasta Krosna Bronisław Baran i Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krosna Grażyna Gregorczyk.

      Dyrektor Jadwiga Kasprzyk w swoim przemówieniu podkreśliła, że historia szkoły to powód do dumy, a obchodzony jubileusz jest okazją do wyrażenia słów uznania wszystkim, którzy w ciągu minionych lat byli w „ósemce” zaangażowani w proces kształcenia i wychowania młodzieży. Podziękowania złożono na ręce przedstawicieli byłych dyrektorów szkoły.

      Ufundowany przez rodziców uczniów sztandar został przekazany najpierw na ręce dyrektor Jadwigi Kasprzyk, potem uczniów, którzy złożyli uroczyste ślubowanie.

      Ciepłe słowa i życzenia wielu sukcesów w kolejnych latach działalności popłynęły z ust przedstawicieli miasta, instytucji i licznie przybyłych dyrektorów wielu szkół. Następnie głos oddano młodzieży, która przedstawiła różnorodny program artystyczny. Po akademii można było zwiedzić szkołę, przeglądnąć stare kroniki i dokonać wpisu w Księdze pamiątkowej. Delegacja społeczności szkolnej złożyła symboliczne kwiaty na grobach pracowników „Ósemki”. Okazją do wymiany refleksji był poczęstunek kończący uroczyste obchody jubileuszu.

Przewiń w górę